top of page
diplomerad_webb.png
Mina tjänster - text

Söker du hjälp med något som inte listas här?
Läs först om mig för att se vilka uppdrag jag tar,
och kontakta mig sedan gärna med din förfrågan.  

*Priset inom parentes är inklusive moms. 

Lektörsutlåtande

Pris:

1500 (1875*) kr i startavgift samt 

10 (12,5)öre/ord.

Paketpris gäller för manus upp till 20 000 ord:

Totalt 3500 kr
(4375 kr*)

Format: 

Word, 1,5 radavst

12 pkt, times new roman. 

I ett lektörsutlåtande lägger jag fokus på de delar som just ditt manus behöver. Jag skriver mellan 5 och 10 sidor samt ger kommentarer direkt i manuset.

 

De delar jag alltid tittar på är: 

- Story

- Dramaturgi

- Struktur

- Gestaltning

- Karaktärer

- Dialog

- Miljö

- Språk (inte samma sak som korrektur)

Det ingår alltid en förstakapitelanalys i ett lektörsutlåtande, samt en konkret handlingsplan i prioriteringsordning. 

Förstakapitelanalys

Pris: 1200 (1500*) kr

Format: 

Word, 1,5 radavstånd, 12 pkt, times new roman. 

Från sida 11 och uppåt tillkommer en kostnad på 8 (10) öre/ord. Max 20 sidor. 

Eftersom första kapitlet kan vara helt avgörande när en läsare eller en förläggare tittar på ditt manus behöver det locka till vidare läsning. I en förstakapitelanalys tittar jag därför på en rad faktorer som behöver finnas med redan i starten. 

Analysen är på cirka 2 sidor och ger en bra försmak på om du är rätt ute med din story. 

Det här ingår i en förstakapitelanalys:

- Väcker det nyfikenhet?

- Presenteras huvudkaraktären på ett bra sätt?

- Fungerar språket?

- Finns det någon konflikt?

- Hur fungerar gestaltningen?

Feedback

Pris:

1200 (1500*) kr i startavgift samt 

8 (10) öre/ord.

Format: 

Word, 1,5 radavstånd, 12 pkt, times new roman. 

Vill du ha konkret feedback på din text? I den här tjänsten läser jag hela eller utvalda delar av ditt manus och ger kommentarer direkt i manuset. Det här är bra för dig som inte är intresserad av ett helt utlåtande men ändå vill ha rak och ärlig feedback på vad som fungerar och vad som behöver utvecklas i din text.

Jag tittar till exempel på: 

- Gestaltning

- Dialog

- Struktur

- Miljö

- Dramaturgi

- Karaktärer

- Språk (obs! inte samma sak som korrekturläsning, mer på en övergripande nivå)

Korrekturläsning

Pris: 12 (15*) öre/ord

Paketpris gäller för skönlitterära manus upp till 20 000 ord:

Totalt 2400 kr
(3000 kr*)

Format: 

Word, 1,5 radavstånd, 12 pkt, times new roman. 

Att läsa korrektur är det absolut sista som görs med ett manus innan det går till tryck, och det bör då först vara ordentligt genomgånget av såväl författare som lektör och några testläsare. 

Det här ingår:

- Rättstavning

- Meningsbyggnad

- Formatering

Jag läser även korrektur och granskar andra texter än just skönlitterära manus.

Är du intresserad av detta - hör av dig!

Manusutveckling/redaktör

Pris: offert på förfrågan

Har du kört fast med storyn?

Eller har du kanske fått en lektörsläsning med förslag som du inte riktigt vet hur du ska förverkliga?

Då kanske manusutvecklingstjänsten är precis det du behöver.

Då har vi en löpande kontakt där vi diskuterar upplägget, strukturen och dramaturgin. Kanske följs vi åt under processen och du skickar ett visst antal sidor per vecka som jag ger feedback på.

Hör av dig med ett mejl om du är intresserad av detta.

 

Behöver du en redaktör till något annat slags uppdrag? Hör av dig! 

Fästpunkt 1
Fästpunkt 2
Fästpunkt 3
Fästpunkt 4
bottom of page